Oferta

SZKOLENIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MGiP:

 • Szkolenia okresowe dla pracowników Służby BHP
 • Szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • Szkolenia okresowe dla innych grup zawodowych

 

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE:

 • Audytorowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Wypadki przy pracy
 • Zagrożenia wynikające z materialnych parametrów środowiska pracy
 • Obciążenie wysiłkiem fizycznym (dynamicznym i statycznym) w pracy
 • Obciążenie emosjonalne i umysłowe w pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 • Ergonomia stanowiska pracy

 

KURSY I PRELEKCJE:

 • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Przeprowadzanie szybkiej i sprawnej ewakuacji
 • Odpowiedzialność wypadkowa

WYDARZENIA


BARDZIEJ ZAUFAĆ
ERGONOMII


w miesięczniku "Przyjaciel przy pracy"
wydawanym pod patronatem Głównego
Inspektora Pracy, ukazał się wywiad
z dr Stanisławem WieczorkiemCZYTAJ WIĘCEJ

Zdjęcie profilowe

dr Stanisław Wieczorek


+48 691 992 119


e-mail: cebhp@wp.pl

TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
Prace badawcze w zakresie: zarządzania
bezpieczeństwem pracy, zarządzania
ruchem drogowym, zarządzania czasem

Google plus Facebook Tweeter Grafika domku

CENTRUM EDUKACJI BHP
STANISŁAW WIECZOREK
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 1/107
35-303 RZESZÓW