Doświadczenie

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Pracę doktorską w zakresie psychologii i pedagogiki pracy bronił w Instytucie Badań Pedagogicznych w Warszawie. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Kijowskim oraz w Akademii Obrony Narodowej W Warszawie. Specjalizuje się w zakresie psychologii pracy, ergonomii, zarządzania bezpieczeństwem pracy, zarządzania bezpieczeństwem drogowym oraz zarządzania jakością procesu dydaktycznego. Współorganizator sieci szkół Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie ( Liceum Ogólnokształcące SPP, Policealne Studium Zawodowe SPP, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu).

 

W latach 1993- 1996 prodziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej oraz dyrektor Policealnego Studium Zawodowego SPP w Rzeszowie i w jego czterech filiach: Dębicy, Jarosławiu, Zamościu i Leżajsku. W okresie od 1996- 2000 roku wicekanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

W latach 2009- 2013 koordynator projektu WND-POKL „ Z gospodarki do edukacji”- studia podyplomowe- realizowanego w województwie lubelskim i podkarpackim. Był kierownikiem programowym i koordynatorem 35 edycji studiów podyplomowych z BHP pod nazwą „ Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” realizowanych w Rzeszowie, Tarnobrzegi, Gorlicach, Kielcach, Krakowie, Warszawie i Zamościu.

 

Obecnie pełni funkcję prezesa Centrum Badań i Ekspertyz POMOST Sp. z o.o. w Rzeszowie oraz przewodniczącego Rady Fundacji” Na rzecz nauki i edukacji- talenty”. W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pełni funkcję głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach Centrum Edukacji BHP i Ergonomii prowadzi zajęcia z obszaru wszystkich procedur zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz na temat statystycznych i behawioralnych teorii bezpieczeństwa.

 

Jest autorem wielu prac naukowych oraz materiałów dydaktycznych ( 97 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 17 pozycji zwartych, tj. monografii , skryptów i podręczników). Dla wydawnictw książkowych zrealizował wiele projektów graficznych okładek publikacji naukowych. Wyróżniony w 1999 roku medalem WSZiA w Zamościu SCHOLAE AMICIS. W roku 2004 nominowany przez miesięcznik ATEST do „Złotych Szelek” w dziedzinie najlepszy wykładowca ergonomii w Polsce. W 2009 roku został laureatem nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy. W 2014 roku laureatem plebiscytu p.n.: „Super Wykładowca 2014”, organizowanego przez gazetę Super Nowości.

 

Od 1 października 2015 pełni funkcję rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

PUBLIKACJE:

 • Wieczorek S., Żukowski P., Organizacja bezpiecznej pracy, Kraków-Tarnobrzeg 2009, ss. 200
 • Wieczorek S., Żukowski P., Podstawy naukowej organizacji pracy z wybranymi problemami zarządzania, WSZiA,Opole 2008, ss. 367
 • Wieczorek S., Ergonomia, Wydawnictwo Tarbonus, Kraków-Tarnobrzeg 2008, ss. 264
 • Wieczorek S., Podstawy psychologii pracy i ergonomii, Wydawnictwo Tarbonus, Tarnobrzeg 2005, ss. 225
 • Wieczorek S., Rajchel K., Wypadki drogowe w świetle badań, Erwico, Rzeszów 2000, ss. 156
 • Wieczorek S., Rajchel K., Prawno-ergonomiczne zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2000, ss. 360
 • Wieczorek S., Podstawy ergonomii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1998, ss. 320
 • Wieczorek S., Wnuk Z., Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1997
 • Wieczorek S., Człowiek i maszyna. Podstawy projektowania ergonomicznego, TNOiK, Rzeszów 1992
   

WYDARZENIA


BARDZIEJ ZAUFAĆ
ERGONOMII


w miesięczniku "Przyjaciel przy pracy"
wydawanym pod patronatem Głównego
Inspektora Pracy, ukazał się wywiad
z dr Stanisławem WieczorkiemCZYTAJ WIĘCEJ

Zdjęcie profilowe

dr Stanisław Wieczorek


+48 691 992 119


e-mail: cebhp@wp.pl

TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
Prace badawcze w zakresie: zarządzania
bezpieczeństwem pracy, zarządzania
ruchem drogowym, zarządzania czasem

Google plus Facebook Tweeter Grafika domku

CENTRUM EDUKACJI BHP
STANISŁAW WIECZOREK
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 1/107
35-303 RZESZÓW