SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE:

  • Audytorowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Wypadki przy pracy
  • Zagrożenia wynikające z materialnych parametrów środowiska pracy
  • Obciążenie wysiłkiem fizycznym (dynamicznym i statycznym) w pracy
  • Obciążenie emosjonalne i umysłowe w pracy
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
  • Ergonomia stanowiska pracy

WYDARZENIA


BARDZIEJ ZAUFAĆ
ERGONOMII


w miesięczniku "Przyjaciel przy pracy"
wydawanym pod patronatem Głównego
Inspektora Pracy, ukazał się wywiad
z dr Stanisławem WieczorkiemCZYTAJ WIĘCEJ

Zdjęcie profilowe

dr Stanisław Wieczorek


+48 691 992 119


e-mail: cebhp@wp.pl

TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
Prace badawcze w zakresie: zarządzania
bezpieczeństwem pracy, zarządzania
ruchem drogowym, zarządzania czasem

Google plus Facebook Tweeter Grafika domku

CENTRUM EDUKACJI BHP
STANISŁAW WIECZOREK
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 1/107
35-303 RZESZÓW